Zakazana 7.redovna sjednica NVO Mrkojevići

Na osnovu člana 14. i 17. Statuta NVO «MRKOJEVIĆI», Predsjednik je sazvao sedmu sjednicu Skupštine Sjednica će se održati u petak, 29 juna 2012 godine, sa početkom u 19.30 časova u prostorijama Osnovne škole "Mrkojevići" u Pečuricama. Za sjednicu je predlažen sljedeći dnevni red:

- Usvajanje izmjena Statuta NVO "Mrkojevići"
- Usvajanje finansijskog izvještaja NVO Mrkojevići za period 2008-2011.
- Izbor Predsjednika, članova Upravnog odbora i Predsjednika Skupštine NVO "Mrkojevići"
- Smjernice za rad u budućem periodu
- Razno

Na sjednici održanoj 07.juna.2012. godine Upravni odbor NVO Mrkojevići je donio odluke da predlaže Skupštini novi sastav ovog organa za naredni dvogodišnji period. Predloženi sastav je:

1. FEJZO BRKANOVIĆ
2. SENAD ARABELOVIĆ
3. ELVIR BAJRAMOVIĆ
4. EMINA BOŠKOVIĆ
5. OMER VUKIĆ
6. EMIN DURAKOVIĆ
7. OSMAN GRGUREVIĆ
8. IGOR FEMIĆ
9. DINO KALAMPEROVIĆ
10. ELVIR KALAMPEROVIĆ
11. ALEN PELINKOVIĆ
12. SABRIJA PETOVIĆ
13. JASMINA RAMOVIĆ
14. EMINA ŠABOVIĆ
15. DAVOR ŠABOVIĆ

Za Predsjednika organizacije koji je po Statutu i predsjednik UO predlaže se Fejzo Brkanović

Za Predsjednika Skupštine NVO Mrkojevići predlaže Seada Rašketića

Upravni odbor
NVO «Mrkojevići»