Ponovno aktiviranje rada NVO Mrkojevići

Obavještavamo Vas da je NVO «Mrkojevići» poslije duže pauze ponovo aktivirala svoj rad. Ciljevi budućeg rada u potpunosti se poklapaju sa osnovnim pravcima djelovanja NVO «Mrkojevići», a to su:

- njegovanje autohtone kulturne baštine i specifičnih etnoloških obilježja Mrkojevića i njihovo uvrštavanje u multikulturni milje Crne Gore
- bolje povezivanja građana koje za ovaj kraj vezuje porijeklo, rodbinske, prijateljske i kulturne veze, uz posebno apostrofiranje snaženje veza sa dijasporom
- promocija ideja civilnog društva i snaženje demokratskih procesa u Crnoj Gori
- očuvanje životne sredine i zaštita i revitalizacija kulturnog nasljeđa.

Na inicijativnom sastanku, održanom 7. aprila 2012. godine, kome je prisustvovalo preko 30 članova NVO "Mrkojevići" donijeti su sljedeći zaključci:

- da se aktiviraju website, facebook i twitter nalog organizacije preko kojih će se članovi i javnost obavještavati o aktivnostima
- da postojeći Upravni odbor pripremi materijale za skupštinu NVO, koja će se uskoro održati, a o čemu će članovi biti obavješteni. Član skupštine je svaki član NVO Mrkojevići koji popuni pristupnicu i plati članarinu (članarinu plaćaju samo zapošljeni, dok su nezapošljeni, učenici i studenti oslobođeni plaćanja članarine). Sadržaj pristupnice uskoro će Vam biti dostupan i u elektronskoj formi.

NVO "Mrkojevići" nije organizacija zatvorenog tipa. Želimo da u našim aktivnostima vidimo što više mladih ljudi, a pošto će uskoro uslijediti izbor novog rukovodstva organizacije pozivamo Vas da i u tom pravcu date svoje prijedloge. Svi oni koji u našim aktivnostima prepozanju i svoj interes a to je da kroz konkretne projekte zajednički doprinesemo boljem životu u Mrkojevićima, su dobrodošli!

Pošto svi projekti zahtjevaju određena sredstva pomoć donatora nam je neophodna. Sredstva koja budete opredijelili možete uplatiti na žiro račun NVO «Mrkojevići» kod Crnogorske Komercijalne Banke br. 510 – 4893 – 08 . Svi donatori moći će postaviti besplatan baner na našem sajtu.

Više informacija o našoj organizaciju možete pronaći na fb nalogu NVO Mrkojevici i na web sajtu : www.mrkojevici.me. Svim donatorima pružamo mogućnost da ukoliko to žele besplatno postave baner na našem sajtu, a isti mogu poslati na mail: mrkojevici@t-com.me

Upravni odbor
NVO «Mrkojevići»