O NAMA

Istorijat

NVO “Mrkojevići” postoji od 2005. godine. Nastala je kao plod želje grupe mladih ljudi iz Mrkojevića (Opština Bar) sa ciljem da podstakne kulturni i ekonomski napredak ovog kraja. Trenutno brojimo oko 80 članova, uglavnom intelektualaca različitih profila, dok je broj volontera angažovanih na pojedinim projektima znatno veći. Detaljnije o realizovanim projektima možete pročitati OVDJE .

Ovdje možete preuzeti osnivački akt NVO “Mrkojevići” .

Uvjerenje o upisu u registar NVO Crne gore možete preuzeti ovdje.

Vizija, misija i ciljevi

Vizija  NVO «Mrkojevići» je: Mrkojevići kao bogata i napredna zajednica čiji članovi aktivno učestvuju u permanentnom poboljšanju socio-ekonomskog ambijenta i valorizaciji kulturnog naslijeđa, zajednica sa zdravom i odgovornom omladinom i sa očuvanim tradicionalnim vrijednostima.

Misija i ciljevi naše organizacije su:

 • Poštovanje i njegovanje autothtone  kulturne baštine, specifičnih etnoloških obelježja, moralnih  kao i ostalih duhovnih vrijednosti vezanih za socio-geografsku odrednicu Mrkojevića.
 • Bolje povezivanje građana koje za ovaj kraj vezuje porijeklo, rodbinske, kulturne, prijateljske i ostale veze kroz razne vidove kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicionalnih okupljanja organizovanih u prepoznatljivom duhu ovog kraja.
 • Prezentacija i približavanje kulturnih, etnoloških, istorijskih i drugih vrijednosti  ovog  kraja građanima Crne Gore i njihovo uvrštavanje u njen multikulturni milje.
 • Poboljšavanje socio-ekonomskog položaja  Mrkojevića kroz razne vidove društvene solidarnosti i međusobne saradnje.
 • Ukazivanje na aktuelne životne probleme (ekonomske, socijalne, infrastrukturne) u Mrkojevićima i iznalaženje mogućnosti za njihovo rješavanje.
 • Uspostavljanje trajnih veza sa dijasporom porijeklom iz Mrkojevića i poboljšanje informisanosti o dešavanjima u Crnoj Gori.
 • Promocija ideje civilnog društva i podsticanje njenog razvoja na prostoru Crne Gore.
 • Davanja pomoći demokratskim procesima u Crnoj Gori i  njenoj opštoj afirmaciji .
 • Zaštita ljudskih prava i sloboda.
 • Razvijanje tolerancije među ljudima.
 • Zaštita kulturnog nasljeđa.
 • Razvoj i unaprjeđivanje obrazovanja, nauke i inovacija, poljoprivrede, zaštite i afirmacije ljudskih prava, opšte kulture i umjetnosti, kulture zdravlja, sporta, socijalnog i ekonomskog osnaživanja i opšte bezbjednosti pojedinca i zajednice.
 • Unapređivanje i zaštita životne sredine i doprinos razvoju evropskih integracija i vladavini prava.
 • Očuvanje kulturne baštine i identiteta manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz sprovođenje aktivnosti na očuvanju i razvoju nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Aktivnosti se usklađuju sa Strategijom manjinske politike Vlade Crne Gore.
 • Promocija saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Svoje ciljeve Udruženje će ostvariti javnim radom na legalan i demokratski način.

NVO “Mrkojevići” ima definisan proces strategijskog menadžmenta sa definisanom misijom i vizijom organizacije, SWOT analizom, dugoročnim i kratkoročnim ciljevima kao i modelima njihove implementacije i kontrole. S obzirom na širok domen djelovanja imamo matričnu (projektnu) organizacionu strukturu koja promoviše timski rad. Rad je organizovan po sektorima: nauka i obrazovanje, kultura i sport, zaštita životne sredine i kulturnog naslijedja, istraživanje i razvoj, marketing i odnosi sa javnošću. Organizacija ima Upravni odbor i Skupštinu. Na čelu organizacije je predsjednik UO.

Naše aktivnosti i konkretne projekte do sada su u više navrata podržali Vlada Crne Gore, Opština Bar, USAID preko IRD-a, iseljenički klubovi “Rumija” iz Čikaga i “Primorje” iz Njujorka, brojni privrednici Bara i Ulcinja, mještani i naša dijaspora.

Statut i organizacija

Statut NVO Mrkojevići usklađen je 14.01.2021.godine u skladu sa novim odredbama Zakona o nevladinim organizacijama Crne Gore, tj. članom 22 koji prepoznaje samo skupštinu organizacije kao organ upravljanja i predsjednika organizacije kao jedino ovlašćeno i odgovorno lice pred sudom.

Uzimajući u obzir nove zakonske odredbe i funkcionisanje nevladine organizacije koje je u posljednjih 10 godina počivalo na par ljudi, posljednjim statutom je organizacija upodobljena praktičnom funkcionisanju.

Organizaciju NVO “Mrkojevići” čini:

 • Skupština NVO koju čine svi registrovani članovi NVO,
 • Predsjednik Fejzulah Fejzo Brkanović,
 • Zamjenik predsjednika (po statutu ga imenuje Predsjednik NVO),
 • Generalni sekretar udruženja (po statutu ga imenuje Predsjednik NVO),
 • Savjet NVO koji ima neograničen broj članova, na svakom zasjedanju se bira predsjedik Savjeta NVO i čine ga ugledni pojedinci i članovi organizacije,
 • Koordinatori aktivnosti (imenuje ih predsjednik zavisno od potreba sprovođenja projekata)