Dobro došli

Dragi prijatelji, Zadovoljstvo nam je da Vas pozdravimo u ime Nevladine organizacije(NVO) "Mrkojevići" koja je, zahvaljujući entuzijazmu i naporu grupe mladih intelektualaca iz ovog kraja, osnovana ovog ljeta.

Ideja o nekoj vrsti organizacije građana, kojom bi se štitili socijalno-ekonomski i kulturni interesi stanovnika Mrkojevića, odavno sazrijeva u glavama već nekoliko generacija ovog kraja.Da li zbog okolnosti, burnih ratnih događaja koji su zadesili naše šire okruženje u zadnjoj deceniji, a koji su uslovili da veliki broj mladih napusti ove prostore, ili zbog prethodne nedovoljne angažovanosti, ta ideja nije bila realizovana do sada.

Mišljenja smo da je u Mrkojevićima sazrela jedna nova mlada generacija kojom se stvorila potrebna kritična intelektualna masa koja, možda po prvi put, može samostalno projektovati puteve svog razvoja.Priznaćete, da su Mrkojevići do sada rijetko bili u prilici da o svojim interesima razmišljaju svojom glavom ili glavom svojih predstavnika već je to uvijek, na žalost,za njih radio neko drugi sa strane

Svrha formiranja naše organizacije nije da budemo prethodnica ili marketinška podrška bilo kom političkom subjektu i u našem radu uložićemo sve razpoložive napore da izbjegnemo bilo koju vrstu političkog svrstavanja ili pristrasnosti. Svrha formiranje naše organizacije je da pokrene ili angažovanjem svojih članova podrži svaku ideju,bilo od koga da dolazi, a kojom se podiže nivo ekonomskog i kulturnog napretka našeg kraja.

Svrha formiranje naše organizacije je i da bude generator zajedničkog multietničkog i multikonfesijalnog načina života na cjelokupunoj našoj teritoriji.

Svrha formiranje naše organizacije je, takođe, da poveže i uspostavi pokidane niti sa svojim iseljenicima koji se nalaze širom svijeta u velikom broju.Prema nekim anketama taj broj je jednak sadašnjem broju stanovnika Mrkojevića.

Svjesni smo da smo sebi postavili veliko breme obaveza, svjesni smo da to prije nas niko nije ni pokušao da uradi, svjesni smo da ćemo možda, nailaziti na svakojake prepreke i opstrukcije našeg rada, sa različitih strana, svjesni smo da ćemo, možda, nekad nekom i zasmetati zbog svoje dosljednosti

Dragi Mrkojevići bilo gdje da ste, polazeći od mišljenja da Vam je interes prosperitet vašeg kraja i njihovih žitelja, pozivamo Vas da posjetom stranicama našeg web-site ili neposrednim kontaktima sa našim članovima aktivno učestvujete u aktivnostima naše organizije.

Dragi Mrkojevići i prijatelji Mrkojevića bilo gdje da ste, cilj ovog web site, koji je dizajniran i postavljen volonterizmom naših istaknutih članova, je da Vas blagovremeno i na savremen način informiše o aktivnostima naše organizacije.S druge strane pokušaćemo da na njegovim stranicama zabiležimo i sačuvamo za Vas našu kulturnu i tradicijsku baštinu, a koja sve više pada u zaborav.

Želimo Vam da se lijepo osjećate na stranicama našeg sajta.