Upravni odbor organizacije

Na sjednici održanoj 29.juna.2012. godine Skupština NVO Mrkojevići je donijela odluke da

1) Novi Upravni odbor NVO "Mrkojevići čine:

1. FEJZO BRKANOVIĆ
2. SENAD ARABELOVIĆ
3. ELVIR BAJRAMOVIĆ
4. EMINA BOŠKOVIĆ
5. OMER VUKIĆ
6. OSMAN GRGUREVIĆ
7. IGOR FEMIĆ
8. DINO KALAMPEROVIĆ
9. ELVIR KALAMPEROVIĆ
10. AZRA KARASTANOVIĆ
11. ALEN PELINKOVIĆ
12. SABRIJA PETOVIĆ
13. JASMINA RAMOVIĆ
14. EMINA ŠABOVIĆ
15. DAVOR ŠABOVIĆ

2) za Predsjednika organizacije koji je po Statutu i predsjednik UO izabere se Fejzulah Brkanović

3) za Predsjednika Skupštine NVO "Mrkojevići" izabere Sead Rašketić

Ostala imenovanja i podjelu zaduženja pojedinim članovima UO, shodno Statutu,izvršiće novi saziv UO na svojoj prvoj sjednici.