Realizovani projekti NVO "Mrkojevići"

Manifestacija
« DANI MRKOJEVIĆA»

Manifestacija koja se organizuje već tri godine u organizaciji naše NVO održava se zadnje sedmice jula Manifestacija je u prethodne tri godine postala prepoznatljivi kulturni događaj Mrkojevića, Opštine Bar i o njoj se čulo širom Crne Gore.Datum održavanja manifestacije je postao referentni datum po kojem naši iseljenici širom svijeta planiraju svoj odmor i dolazak u zavičaj.Manifestaciju tokom trodnevnog trajanja posjeti više hiljada posjetilaca.

saznaj više

 • Photo

  Projekat «Multimedijalna prezentacija Mrkojevića»

  Projekat koji je počeo krajem 2006, i čija je promocija bila tokom manifestacije «Dani Mrkojevića 2007» . Multimedijalna prezentacija Mrkojevića na savremeni način prikazuje prirodne i ekonomske potencijale, ali i sačuva od zaborava bogato istorijsko i kulturno nasljeđe ovog područija. Multimedijalnom prezentacijom se otvaraju novi vidici i predstavljaju Mrkojevići široj javnosti a pogotovo svojoj mnogobrojnoj dijaspri kao kraj kojem se uvijek rado vraća i koji ima svoju budućnost. O rezultatima i efektima koji su proistekli iz našeg rada u prethodnom periodu dovoljno govore naši projekti. Kao što se može vidjeti najveću pažnju posvećujemo obrazovanju, kulturi i razvoju svijesti o našim tradicionalnim vrijednostima. Otvaranjem vrtića,nove škole,sportskog društva i organizovanjem brojnih kurseva, seminara i radionica želimo pokazati mladim ljudima da je naš kraj moguće mijenjati na bolje a da od njih samih prevashodno zavisi kvalitet tih promjena.

 • Photo

  Projekat «Nova škola u Gorani»


  Na inicijativu i u organizaciji naše NVO, u saradnji sa našim iseljenicima, SO Bar, Vladom RCG realizovan je projekat izgradnje nove školske zgrade područnog odjeljenja JU OŠ «Mrkojevići» u Gorani.Škola je svečano otvorena na dan Opštine Bar novembra 2006.

 • Photo

  Fondacija «Bećir Ćubić»


  U sklopu naše NVO formirana je fondacija «Bećir Ćubić» za stipendiranje talentovanih studenata iz Mrkojevića. Fondacija nosi ime jednog od najve'ih dobrotvora iz Mrkojevića. Fondacija ima svoj Pravilnik o radu i prve donacije je podjelila prošle 2006. god. tokom trajanja manifestacije «Dani Mrkojevića 2006»

 • Photo

  Projekat «Udruženje poljoprivrednika Mrkojevića»


  Na inicijativu i u organizaciji naše NVO a u saradnji, USAID i IRD osnovano je «Udruženje poljoprivrednika Mrkojevića». Inicijativa o osnivanju ovog udruženja je potekla na tribini pod nazivom « Potencijali i perspektive razvoja poljoprivrede u Mrkojevićima» održane u organizaciji naše NVO. Udruženje funkcioniše kao poseban pravni subjekt u čijem rukovođenju učestvuju članovi naše NVO i istaknuti poljoprivredni proizvođači iz Mrkojevića

 • Photo

  Projekat otvaranje dječijeg vrtića u Pečuricama


  Na inicijativu naše NVO a u saradnji sa JU OŠ «Mrkojevići» , USAID i IRD otvoreno je područno odjeljenje dječijeg vrtića «Vukosava Ivanović-Mašanović» u Pečuricama.Vrtić je počeo sa radom septembra 2004.god. Vrtić pohađa u kombinovanom odjeljenju u prosjeku oko 30 mališana iz ovog kraja.

 • Photo

  Škola kompjutera


  Škola komplutera koja je realizovana u saradnji sa JU OŠ «Mrkojevići» u trajanju od 3 mjeseca osposobila je oko 100 stanovnika Mrkojevića elementarnoj informatičkoj pismenosti. Škola je organizovana sopstvenim kadrovima.

 • Photo

  Izrada web site www.mrkojevici.org


  Ovim modernim prozorom u svijet prezentiran je naš kraj, naša kulturna i tradicijska baština, prirodni i privredni potencijali. Ovim web site-om je omogućena efikasna komunikacija sa našim iseljenicima širom svijeta, što je i jedan od glavnih ciljeva djelovanja NVO «Mrkojevići»